’Welzijn op recept’ is de pilot die in de gemeente Stede Broec van start is gegaan. Het project wordt landelijk al vaker toegepast en is opgepikt door huisartsenpraktijk Kreuger en ONS Stedebroec. Marloes Kreuger zag steeds vaker mensen in haar praktijk, die worstelen met psychosociale klachten en daar zelf niet uitkomen. ’Welzijn op recept’ richt zich op het inzetten van een passende ondersteuning in de buurt, in overleg met de welzijnscoach en sociaal cultureel werkers. Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken kampen met klachten als sombere gevoelens, angst, piekeren of minder zelfvertrouwen. Dat ze het zelf even niet meer kunnen ligt soms aan veranderde situaties in hun leven, zoals verlies van een dierbare of van werk, problemen in de relationele sfeer of eenzaamheid.

Stress

Kreuger denkt dat het helpt om hen op weg te helpen. ,,Bij mensen die met migraine komen blijkt meer dan negentig procent veroorzaakt door stress. Dan kun je een pil geven of kijken hoe je het anders kunt verminderen.’’

Door letterlijk een recept mee te geven voor welzijn help je mensen naar een gezonder leven, denkt de huisarts. ,,Dat werkt naar meer kanten. Mensen voelen zich gelukkig en blijer, staan meer in de samenleving, dus zetten ze zich graag in voor hun omgeving en leefgebied.’’

De patiënt in kwestie wordt doorverwezen naar de welzijnscoach, deze gaat samen met de ’patiënt’ op zoek naar passende activiteiten die iemand uit een dip kunnen halen. Dat kan creativiteit of sport zijn, vrijwilligerswerk, rouwverwerking of lotgenotencontact.

Preventief

De gemeente Stede Broec is enthousiast over het plan dat Kreuger heeft neergelegd. Het past bovendien in het streven van de gemeente om meer hulp aan de vóórkant – dus preventief – te bieden om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen en zwaardere hulp nodig hebben.

Voor de huisartsenpost kan het op een ander spoor zetten van mensen een behoorlijke ontlasting betekenen, denkt Kreuger. ,,Dit is geschikt voor mensen die niet kampen met ernstige klachten. Soms zijn ze eenzaam, zijn de kinderen net de deur uit en vragen zich af of ze nog wel nodig zijn in de maatschappij. Hun wereld wordt kleiner en ze krijgen lichamelijke klachten. Maar dat los je niet altijd om met chemische middelen.’’

Ook wethouder Lydia Groot ziet voordelen. ,,Je ziet nu dat mensen elke maand terugkomen met andere klachten. Het is een mooie samenwerking tussen de huisarts en Ons Stede Broec omdat mensen met problemen, die je anders als sociaal werk niet of nauwelijks bereikt, nu toch hun weg vinden en zich gesterkt voelen.’’

Het gaat om een pilot, benadrukt Kreuger. Niet alle praktijken in Stede Broec werken al zo, al is er wel belangstelling. De pilot loopt tot eind maart volgend jaar. Dan wordt gekeken wat het effect is en of andere huisartsen kunnen aansluiten.