Subnavigatie

categorieen

Contact

categorieen Wenst u meer informatie?

Stichting Welzijn

categorieen

Welzijn Stede Broec is een welzijnsstichting met een breed aanbod op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur. Binnen de verschillende onderdelen van stichting Welzijn zijn veel samenwerkingsverbanden opgezet en worden interdisciplinaire projecten uitgevoerd.  Alle partners hebben een actieve rol in het Centrum Jeugd en Gezin Stede Broec.  Stichting Welzijn bestaat uit 3 onderdelen:

*  Sociaal-cultureel Centrum 't Stadsplein: Een centrum voor ontmoeting, persoonlijke en sociale ontwikkeling voor alle inwoners van Stede Broec met bijzondere aandacht voor interactie tussen verschillende mensen en groepen. 

 *  Jongerencentrum Inventas: Een jongerencentrum dat zich richt op culturele en maatschappelijke activiteiten voor jongeren inde  leeftijd van 12 tot 25 jaar met bijzondere aandacht voor jongerenparticipatie en begeleiding. De website van Inventas: https://www.jcinventas.nl

 *  Maatschappelijke Dienstverlening: Een team van professionals voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Ouderenwerk, WonenPlus, Mantelzorg, Ambulant Jongerenwerk en de coördinatie Centrum Jeugd en Gezin. 

't Stadsplein bevindt zich in hetzelfde gebouw als stichting Evenementen Hét Postkantoor, ook wel bekent als STEPS. Hierdoor werken we nauw samen en maken wij van Het Postkantoor een bruisend centrum.

 * Hét Postkantoor evenementen: Een team dat het Postkantoor beheert en er een sterk en gevarieerd cultureel programma neerzet voor alle leeftijdsgroepen, met bijzondere aandacht voor theater en filmvoorstellingen: https://www.hetpostkantoor.info/

 Welzijn Stede Broec geeft in de gemeente Stede Broec uitvoering aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), met name de eerste 6 prestatievelden:

  • Sociale samenhang en leefbaarheid
  • Preventieve ondersteuning jeugd
  • Informatie advies en cliëntondersteuning
  • Mantelzorg en vrijwilligers
  • Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer
  • Individuele voorzieningen