Subnavigatie

categorieen

Contact

categorieen Wenst u meer informatie?

Visie

categorieen

De missie van het bestuur van stichting Welzijn Stede Broec is het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente Stede Broec en het uitvoeren en ontwikkelen van een breed aanbod op het gebied van welzijn. Het bieden van een “open deur” voor iedere inwoner is daarbij een passende beeldspraak.

 De vertaling hiervan voor 't Stadsplein is het creëren van een breed aanbod voor en door de mensen van Stede Broec. De intentie is om activiteiten en cursussen op zo’n manier aan te bieden dat deze voor een zo groot mogelijke groep bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar is. De deur staat hierdoor voor een ieder open! De mix vrijwilligers en bezoekers met verschillende maatschappelijke, sociale en culturele achtergronden maakt van 't Stadsplein een bruisend centrum welke een grote rol speelt in de sociale samenhang in de gemeente. Voor de toekomst ziet het bestuur graag dat het aanbod, met name op het culturele vlak, zich gaat verbreden. Het opzetten van een filmhuis, een filosofie cursus, een kunstkring zijn hier goede voorbeelden van. Uiteraard zonder het huidige aanbod uit het oog te verliezen. Hierdoor blijft 't Stadsplein ook de komende jaren een gezellige en inspirerende plek voor alle inwoners van Stede Broec en omstreken.

't Stadsplein is gericht op het bieden van kansen aan alle mensen in Stede Broec en omgeving, ongeacht waar je vandaan komt of waar je heen gaat. Het is gebaseerd op het creëren van mogelijkheden om te leren, om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen (in jezelf) te ontdekken, maar ook om samen te zijn of te werken met anderen en iets voor anderen te betekenen. Daarmee creëer je mogelijkheden om een stem te krijgen in de wereld om je heen en actief te zijn in je eigen maatschappij.

Samen met het bestuur hebben we een beleidsplan opgesteld, waarbij ons uitgangspunt is om van dit centrum een open actief cultureel en sociaal middelpunt te maken voor alle bewoners van Stede Broec. Wij zijn als team eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in 't Stadsplein. We beschouwen ons centrum als een schatkist van menselijk kapitaal. Het liefst geven we onze vrijwilligers, stagiaires en bezoekers een grote mate van zelfstandigheid en initiatief om zich te sociaal en persoonlijk te ontplooien. Wij  concentreren ons meer op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van die initiatieven. We doen er alles aan om te zorgen dat alles goed verloopt bij het opzetten van nieuwe activiteiten en projecten.