Contact

categorieen Wenst u meer informatie?

Voorwaarden

categorieen

De voorwaarden van het inschrijven

Uw inschrijving geldt voor de duur van de cursus/workshop/activiteit. Het is niet mogelijk een deel van de cursus of één les te volgen, met uitzondering van een introductieles. Plaatsing voor een cursus/workshop/activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.

Of een cursus/workshop/activiteit wel of niet doorgaat, wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. Bij voldoende inschrijvingen ontvangt u van 't Stadsplein een definitief bericht over de aanvang van de cursus/workshop/activiteit.

 Als u zich inschrijft voor een cursus/workshop dan verplicht u zichzelf om die te betalen, ook als u achteraf beslist om die niet te volgen. Annulering of beëindiging van een cursus/workshop/activiteit dient u twee weken vóór aanvang schriftelijk of via de mail te melden bij 't Stadsplein. Indien u zich niet binnen deze termijn afmeldt, wordt het cursusgeld (plus €5 administratiekosten) bij u in rekening gebracht. Wanneer u de cursus tussentijds wenst te beëindigen dient dit eveneens schriftelijk of via de mail gemeld te worden. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op teruggave van (een deel van) het cursusgeld. In geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte van een deelnemer kan in overleg een uitzondering worden gemaakt.  

NB! Uiteraard geldt bovengenoemde verplichting niet als de cursus/workshop vanwege te weinig aanmeldingen vanuit 't Stadsplein wordt geannuleerd. Dan vervalt de reservering automatisch en daarmee de betalingsverplichting.