Sociale samenhang

 

Missie en visie

‘t Stadsplein is onderdeel van Ons Stede Broec. Bij Ons Stede Broec kunnen alle inwoners van Stede Broec terecht voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. ‘t Stadsplein is een laagdrempelig sociaal-cultureel centrum in het hart van Stede Broec waar mensen zich sociaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen.

De missie van het bestuur van Ons Stede Broec is het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente Stede Broec en het uitvoeren en ontwikkelen van een breed aanbod op het gebied van welzijn. Het bieden van een “open deur” voor iedere inwoner is daarbij een passende beeldspraak. De vertaling hiervan voor ‘t Stadsplein is het creëren van een breed aanbod voor en door de mensen van Stede Broec. De intentie is om activiteiten en cursussen op zo’n manier aan te bieden dat deze voor een zo groot mogelijke groep bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar is. De deur staat hierdoor voor een ieder open! De mix vrijwilligers en bezoekers met verschillende maatschappelijke, sociale en culturele achtergronden maakt van ‘t Stadsplein een bruisend centrum welke een grote rol speelt in de sociale samenhang in de gemeente.

Voor iedereen

‘t Stadsplein is gericht op het bieden van kansen aan alle mensen in Stede Broec en omgeving, ongeacht waar je vandaan komt of waar je heen gaat. Het is gebaseerd op het creëren van mogelijkheden om te leren, om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen (in jezelf) te ontdekken, maar ook om samen te zijn of te werken met anderen en iets voor anderen te betekenen. Daarmee creëer je mogelijkheden om een stem te krijgen in de wereld om je heen en actief te zijn in je eigen maatschappij.

Samen met u

Samen met het bestuur heeft het team van ‘t Stadsplein een beleidsplan opgesteld, waarbij ons uitgangspunt is om van dit centrum een open, actief, cultureel en sociaal middelpunt te maken voor alle bewoners van Stede Broec. Wij als team zijn eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in ‘t Stadsplein. Ons centrum beschouwen we als een schatkist van menselijk kapitaal. We geven onze vrijwilligers, stagiaires en bezoekers een grote mate van zelfstandigheid om zich sociaal en persoonlijk te ontplooien. Wij concentreren ons op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van initiatieven. Als team doen we er alles aan om te zorgen dat alles soepel verloopt bij het opzetten van nieuwe activiteiten en projecten.

Neem contact op

Wij streven ernaar u binnen 24 uur te antwoorden. Voor actuele tijden of informatie over activiteiten kunt u de activiteitenkalender raadplegen.
    Let op: wij gebruiken jouw gegevens om jouw vraag goed te kunnen beantwoorden. Met het verzenden van dit formulier ga je hiermee akkoord.