Vacatures

ONS Stede Broec is een dynamische ondernemende organisatie die in brede zin
jeugd, volwassenen en senioren ondersteunt waardoor de zelfredzaamheid
versterkt wordt. ONS opereert in het Sociaal Domein (maatschappelijke dienst-
verlening, welzijn, jeugdzorg en sociaal cultureel werk).

Voor ons prachtige project ‘zorgzame buurt’ zijn wij per direct op zoek naar
een enthousiaste en gedreven

WIJKONDERSTEUNER
24-32 uur per week

Inhoud functie:
Samen met je collega’s uit het wijkteam en het sociaal cultureel centrum ’t Stadsplein stimuleer je activiteiten om de sociale cohesie te verbeteren in Stede Broec. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de werving van actieve inwoners van de wijken, buurtverbinders. Je wordt hun eerste aanspreekpunt en dé verbindende schakel met zorgverleners, gemeente, welzijnswerkers en andere professionals. Je brengt de formele en informele zorg samen.

Je biedt ondersteuning als dat nodig is, maar neemt de regie en verantwoordelijkheid van de inwoners / buurtverbinders niet uit handen.

Wat ga je doen?
• Uitvoeren en monitoren van het projectplan.
• Samenwerken met de partners uit het project, Woonschakel, Omring, gemeente Stede Broec.
• Het werven van buurtverbinders, vrijwilligers uit de wijk die zich inzetten vóór de wijk.
• Het op elkaar laten aansluiten van het informele en het formele netwerk.
• De wijkondersteuner legt de verbinding tussen de ‘leefwereld’ van de inwoner en de
‘systeemwereld’ van bijvoorbeeld wijkverpleging, gemeente en welzijnswerk.
• Je kijkt verder dan alleen de individuele zorg of hulpvraag. Je zoekt een oplossing waar alle buurtbewoners tevreden mee zijn, het grotere geheel.

Beschik jij over?
• MBO-HBO met een relevante afgeronde opleiding zoals sociaal (cultureel) werk.
• Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten.
• Netwerkkwaliteiten. Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten.
• Kennis van en inzicht in de doelgroepen en ontwikkelingen in de wijken.
• Innoverende eigenschappen. Kun je out of de box denken?
• Oplossingsgerichte manier van werken.
• Een verklaring omtrent gedrag.

Ons aanbod:
Het betreft een tijdelijke vacature voor 2 jaar. De functie volgt het profiel van sociaal cultureel werker binnen onze organisatie, waarbij je komt te werken in een professioneel team waar de lijnen kort zijn. Conform de CAO Sociaal Werk is deze functie ingeschaald in schaal 8 maximaal € 4.086,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Word jij enthousiast?
E-mail je motivatiebrief en cv vóór 25 juni 2023 naar secretariaat@onsstedebroec.nl
De eerste kennismakingsgesprekken met kandidaten vinden plaats op dinsdag 27 juni (’s ochtends), een tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 3 juli.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamleider, Suzanne Kok, bereikbaar
via 06-57346803.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

_________________________________________________________________________________________

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven:

PROJECTCOÖRDINATOR (VVE EN BUURTMOEDERS)
24 uur per week

Inhoud functie:
De projectcoördinator draagt de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en opzetten van projecten en de bijbehorende projectorganisatie alsmede het coördineren van de uitvoering hiervan binnen de gestelde randvoorwaarden zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

De functie omvat momenteel 2 delen: coördinatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en project buurtmoeders. Er komt mogelijk een 3de deel bij: project samenwerken. Binnen deze projecten creëer je een goede aansluiting tussen peuterscholen/kinderdagverblijf, basisscholen en jeugdhulp in de gemeente Stede Broec.

Daarnaast werk je aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid van ouders (met diverse culturele achtergronden) bij kinderopvang en onderwijs.

Organisatorische positie:
De coördinator valt hiërarchisch direct onder de teamleider jeugd en gezin.

Wij vragen van jou:
• HBO+ werk- en denkniveau, afgeronde relevante HBO(+) opleiding zoals MWD/SPH of PABO/Master SEN.
• Kennis van projectmatig werken en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en schrijven van plannen en projecten.
• Sociale vaardigheden voor het coachen van de projectleden en het veelvuldig in- en extern contact onderhouden met alle betrokkenen.
• Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot Wet kinderopvang, Wet IIK en Wet op Primair Onderwijs is een pré.
• Kennis van het onderwijssysteem, zorglandschap en kinderopvang en het verbinden tussen deze partijen.
• Analyserend en probleemoplossend vermogen.
• Stressbestendigheid en improvisatie vermogen.
• In het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
• Bent minimaal 24 uur in de week beschikbaar.

Werkzaamheden:
• Project aansturen
Resultaat: projectleden zijn aangestuurd en naar behoefte en noodzaak gecoacht en bijgestuurd. De projectstatus is tijdig en inzichtelijk gecommuniceerd en het project is gerealiseerd conform afspraak.
• Samenwerken en professionalisering
Resultaat: alle betrokken partijen verbinden om te werken aan een goed projectresultaat.
• Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren
Resultaat: professionele ontwikkeling is gewaarborgd en gerealiseerd, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is.
• Project ontwikkelen en uitwerken van (toekomstige) projecten
Resultaat: projectopdracht is ontwikkeld en uitgewerkt in een realistisch en gedetailleerd projectplan, waarvoor van betrokkenen goedkeuring is verkregen.

Ons aanbod:
Deze functie volgt het profiel van projectcoördinator binnen onze organisatie. Je komt te werken in een gezellig team, bij een organisatie waar de lijnen kort zijn. Conform de CAO Sociaal Werk is deze functie ingeschaald in schaal 9 maximaal € 4.495,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband (ziektevervanging) met mogelijkheid tot verlenging.

Geïnteresseerd?
E-mail je motivatiebrief en cv vóór 4 juli 12.00 uur naar secretariaat@onsstedebroec.nl. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 6 juli tussen 15.00-17.00. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Lingbeek, teamleider, telnr. 0228-511528.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.